Hotline: 0 888 222 955

Sứ mệnh

Việt Hà cam kết hoạt động dựa trên lợi ích và sự tin cậy của các đối tác, khách hàng, các cổ đông và của đội ngũ CBCNV để giữ vững vai trò tiên phong trong phân phối thương mại, sản xuất kinh doanh các mặt hàng cà phê tại Việt Nam, đóng góp thiết thực cho sự phát triển, hội nhập của nền kinh tế nước nhà.

Theo: Viet Ha Corp
  » Giá trị cốt lõi
  » Tầm nhìn
  » Lịch sử hình thành
Copyright 2016 VietHa Co,.ltd . All rights reserved.
Hỗ trợ trực tuyến