Hotline: 0 888 222 955

Canh tác cà phê chất lượng cao

Đi theo con đường phát triển nông nghiệp sạch, bền vững

Qua nhiều năm với nông nghiệp, Việt Hà quyết định đầu tư trồng chăm sóc cà phê theo hướng công nghệ cao và bền vững.


Hệ thống tưới phun béc tự động

Vườn cà phê xen canh Maca, tiêu

Theo: Viet Ha Corp
Copyright 2016 VietHa Co,.ltd . All rights reserved.
Hỗ trợ trực tuyến