Hotline: 0 888 222 955

Phân tích kỹ thuật: Giá cà phê đang muốn thử mức 2,220

Mục tiêu trong vài phiên tới giá cà phê Robusta cần vượt kênh màu đỏ để khẳng định xu thế tăng vượt 2,200$/tấn. Mức kháng cự hiện tại: 2237-2280-2350

Trong trường hợp giá cà phê không thể vượt 2,200$/tấn, xu hướng giảm sẽ hình thành với mô hình vai đầu vai, mục tiêu đổ về 1950 hoàn thành sóng 4 và xây dựng sóng 5 tăng.

Nhìn xung lực thị trường đang rất mạnh, có thể sóng 4 đã kết thúc tại 1980.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ giá cà phê Robusta tháng 7/2014

Nhấn vào để xem hình lớn hơn

CTV Phan Trọng Nghĩa thự hiện

Gia ca phe
Theo: giacaphe
  » Phân tích kỹ thuật giá cà phê Robusta ngày 10/04/2014
  » Phân tích kỹ thuật giá cà phê ngày 16/04/2014
  » Cập nhật PTKT cà phê Robusta, và nhận định cơ hội cho giá Arabica
  » Thông tin cập nhật phân tích giá cà phê Robusta ngày 25-11-2013
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê (ngày 20/11/2013)
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê robusta (ngày 28/05/2013)
  » Phân tích kỹ thuật cà phê Robusta ngày 29/4/2013
  » Phân tích kỹ thuật cà phê Robusta kỳ hạn 7/2013 (ngày 07/04/2013)
  » Dự báo giá cà phê Robusta tuần 14 – 18/1/2013
  » Nhận định xu hướng giá cà phê tuần 7/1 – 11/1/2013
  » Dự báo xu hướng giá cà phê 12 – 30/12/2012
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 05/11/2011
Copyright 2016 VietHa Co,.ltd . All rights reserved.
Hỗ trợ trực tuyến