Hotline: 0 888 222 955

Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá cà phê Robusta kỳ hạn 07/2012

Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá cà phê Robusta kỳ hạn 07/2012

Nhấn vào hình để xem rõ hơn

Nhận định:

Hiện nay đang lá sóng 3 tăng

  1. Sóng 3 tiếp tục tăng lên 2430-2727
  2. Sóng 3 dừng lại và giảm về sóng 4 (2134-2099-2064) rồi tăng lên sóng 5 (2534-2567-2604).

Hiện nay đang là sóng B

Đi sóng C về 1730-1410

Phương án giao dịch

1. Phương án mua

  • Đối với nhà đầu tư mạo hiểm có thể mở vị thế mua, mục tiêu 2430-2727, dừng lỗ 2220.
  • Nhà đầu tư thận trọng chờ mua khi giá giảm về 2134-2099-2064, mục tiêu 2534-2567-2604, dừng lỗ dưới 2050.

2. Phương án bán

  1. Nhà đầu tư có thể mở vị thế bán, mục tiêu 2134-2099-2064, dừng lỗ 2300.
  2. Nếu giá giảm về dưới 2050 tiếp tục mở vị thế bán, mục tiêu 1730-1410, dừng lỗ 2100.

Thông tin mang tính chất tham khảo. Biều đồ được gửi bởi anh Ngô Phú Hiển. Coffee Gia Lai không chịu trách nhiệm trong việc sử dụng thông tin có trong bài này. Mong quý bà con cân nhắc trước khi quyết định.

Giá cà phê
Theo: giacaphe
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (06/06/2012)
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (11/06/2012)
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (25/06/2012)
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (26/06/2012)
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (27/06/2012)
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (28/06/2012)
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 05/11/2011
  » Dự báo xu hướng giá cà phê 12 – 30/12/2012
  » Nhận định xu hướng giá cà phê tuần 7/1 – 11/1/2013
  » Dự báo giá cà phê Robusta tuần 14 – 18/1/2013
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 15/11/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 10/11/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 08/11/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 04/11/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 03/11/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 02/11/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 30/03/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 16/03/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 09/03/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường London ngày 07/03/2011
Copyright 2016 VietHa Co,.ltd . All rights reserved.
Hỗ trợ trực tuyến