Hotline: 0 888 222 955

Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (25/06/2012)

Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (25/06/2012)

Biểu đồ phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (Nhấn vào để xem hình lớn hơn)

Nhận định thị trường:

Phiên cuối tuần, cà phê Robusta đã giảm mạnh, chính thức phá vỡ kênh xu hướng tăng, chuyển sang xu hướng giảm, khả năng nghiêng về sóng C mà mục tiêu dài hạn có thể sẽ giảm về 1719-1398

Trong ngắn hạn, nhiều khả năng sẽ giảm về 1990-1913.

Nếu những phiên tiếp theo giá không giảm thêm thì có thể sẽ tăng theo mô hình sóng 3 mở rộng lên 2305-2476 nhưng khả năng này rất khó xảy ra.

Khuyến nghị:

Nếu thận trọng nên bán ra để bảo toàn kết quả sau một năm vất vả, khó nhọc.

Ngược lại, nếu kiên trì thì có thể chờ theo dõi thêm nhưng nếu giá về 1959 thì cũng nên bán ra vì khi đó giá rất dễ giảm sâu, khả năng tăng trở lại là rất khó xảy ra.

Thông tin mang tính chất tham khảo. Tạo biều đồ và phân tích bởi anh Ngô Phú Hiển. Coffee Gia Lai không chịu trách nhiệm trong việc sử dụng thông tin có trong bài này. Mong quý bà con cân nhắc trước khi quyết định.

Ngô Phú Hiển (Giacaphe.com)

Giá cà phê
Theo: giacaphe
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (26/06/2012)
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (27/06/2012)
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (28/06/2012)
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 05/11/2011
  » Dự báo xu hướng giá cà phê 12 – 30/12/2012
  » Nhận định xu hướng giá cà phê tuần 7/1 – 11/1/2013
  » Dự báo giá cà phê Robusta tuần 14 – 18/1/2013
  » Phân tích kỹ thuật cà phê Robusta kỳ hạn 7/2013 (ngày 07/04/2013)
  » Phân tích kỹ thuật cà phê Robusta ngày 29/4/2013
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê robusta (ngày 28/05/2013)
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (11/06/2012)
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê Robusta (06/06/2012)
  » Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá cà phê Robusta kỳ hạn 07/2012
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 15/11/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 10/11/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 08/11/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 04/11/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 03/11/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 02/11/2011
  » Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 30/03/2011
Copyright 2016 VietHa Co,.ltd . All rights reserved.
Hỗ trợ trực tuyến