Hotline: 0 888 222 955

Hội thảo về Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự và Kỹ Năng Phỏng Vấn

Cuộc họp tháng 7 năm 2016 dành cho các nhân sự cấp cao của Công ty Việt Hà với các nội dung.

- Trao đổi về chiến lược phát triển sản phẩm, phát triển thị trường của Công ty.

- Báo cáo, nhận xét về những việc đã thực hiện, những việc chưa thực hiện. Các khó khăn, thuận lợi, các tồn tại cần phải giải quyết.

- Trao đổi về chính sách thị trường, chính sách nhân sự.

- Các khu vực, miền đưa ra các mục tiêu, thời gian cần thực hiện.

- Huấn luyện các nhân sự cao cấp trong Quy trình tuyển dụng nhân sự, kỹ năng phỏng vấn nhân sự chuyên nghiệp.

Buổi tham luận, huấn luyện diễn ra tốt đẹp với sự hiểu rõ về chiến lược phát triển sản phẩm, phát triển thị trường của Công ty.

Các nhân sự cấp cao đã nắm vững Quy trình tuyển dụng và kỹ năng phỏng vấn ứng viên.

Dưới đây là các hình ảnh trong sự kiện này:

 

Theo: VietHa Corporation
Copyright 2016 VietHa Co,.ltd . All rights reserved.
Hỗ trợ trực tuyến